Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-017

07 Şubat 2022

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI GÜNCELLEMESİ 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 03.02.2022 tarih ve 00010714925 sayılı İşbaşı Eğitim Programı Genel Yazısı yayımlanmıştır.

Düzenlenen kurs/programların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla sistemsel kontrol bulunmayan aşağıda yer alan durumlara ilişkin bilgi işlem altyapısına yeni kurallar eklenerek sistemsel kontroller getirilmiştir:

  • 78 fiili gün olarak planlanacak programlar her halükarda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek üzere en fazla 5 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükarda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek ve 78 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.
  • İmalat ve bilişim mesleklerinde her halükarda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek üzere programlar en fazla 156 fiili gün olarak planlanabilecek ve en fazla 8 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükarda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek ve 156 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.
  • Geleceğin mesleklerinde düzenlenecek programlar her halükarda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek üzere programlar en fazla 234 fiili gün olarak planlanabilecek ve en fazla 11 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükarda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek ve 234 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.
  • İşbaşı eğitim programı kapsamında işlemlerin yapılabilmesi için sistemde öncelikle “yedek yönetici” tanımlaması yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
  • İşbaşı eğitim programlarında katılımcı ekleme işlemleri programın ¼’lük süresi içerisinde olmak şartıyla yalnızca programın açıldığı ay içerisinde yapılabilecektir. Takip eden aylarda ¼’lük süre içerisinde olsa dahi aynı program için katılımcı eklenmesine onay verilmeyecektir.

Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız.