Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-014

31 Ocak 2022

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMEYE İLİŞKİN DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28.01.2022 tarihinde 28.01.2022 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Duyuru yayımlanmıştır.

7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslar 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Beyannamede değişiklik yapılacak başlıklar şunlardır;

  • Vergiye Tabi İşlemler,
  • Vergi Bildirimi,
  • SGK Bildirimleri,
  • Ekler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yapılacak düzenleme sebebiyle Beyanname Düzenleme Programının (BDP) güncellenerek işlem yapılması tavsiye edilir.

Söz konusu Duyuru’ya ulaşmak için linke tıklayınız.