Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-010

24 Ocak 2022

01.01.2022 – 30.06.2022 DÖNEMİNDE GEÇERLİ VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

Bilindiği üzere, GVK’nın 25/4 üncü maddesi hükmü uyarınca, hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 375 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesi ile değiştirilen 202 nci maddesinde çocuk için yapılabilecek yardımın çocuklardan her biri için 50 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödeneceği, ancak ikiden fazla çocuk için yardım ödeneği verilmeyeceği, eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için verilen yardım ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca yardım ödenmeyeceği, daha düşük ise yalnız aradaki farkın verileceği hükme bağlanmış bulunmaktaydı. Söz konusu maddede belirtilen, ikiden fazla çocuk için yardım ödenmeyeceğine ilişkin hüküm 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. İlgili değişiklik sonucunda, iki çocuk sınırlaması olmaksızın tüm çocuklar için vergiden müstesna çocuk zammı verilebilecektir.

Halihazırda 2003/5884 sayılı BKK (R.G. 15.7.2003 – 25169) ile belirlenmiş olan 250 gösterge rakamı geçerliliğini korumaktadır.

Diğer taraftan 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 202 maddesinin “250 gösterge rakamının” ibaresinden sonra gelmek üzere “(72 inci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı” ibaresi eklenmiş ve böylece 0-6 yaş grubunda bulunan çocuklar için çocuk zammının bir kat artırımlı uygulanmasını öngören düzenleme kalıcı hale getirilmiştir.

01.01.2022 – 30.06.2022 döneminden itibaren geçerli olmak üzere açıklanan memur maaş katsayılarına ilişkin bilgiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,235445), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,68518), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,074667) olarak belirlenmiştir.

KATSAYILAR

01.01.2022-30.06.2022

Memur Aylığı Katsayısı

0,235445

Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı

3,68518

Yan Ödeme Katsayısı

0,074667

Buna göre 01.01.2022 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olan vergiden müstesna çocuk zammı tutarı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

YAŞ GRUBU

GÖSTERGE

KATSAYI

 YARDIM MİKTARI

0-6 Yaş Grubunda Yer Alan Çocuklara İlişkin Çocuk Zammı

500

0,235445

 117,72_TL  

Daha Büyük Çocuklara İlişkin Çocuk Zammı

250

0,235445

   58,86_TL 

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.