Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-008

24 Ocak 2022

2022 YILI İTİBARİYLE İŞVERENLERCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR-2

İş Akdinin Askıda Olduğu Dönemde/Ayda Yıllık İzin Ücreti Ödemeleri

07.01.2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan İşveren Uygulama Tebliği sebebiyle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesi’nin dikkate alınması gerekmektedir.

İşveren Uygulama Tebliğine göre, iş akitleri sonlanan sigortalıların yıllık izin ücretleri iş akdinin feshedildiği ayın kazancına dahil edilmekte ve iş akdinin feshedildiği ayda sigortalının prim gününün bulunmaması (sıfır olması) halinde ise yıllık izin ücretleri prime esas kazanca dahil edilmemekte idi.

Bu kapsamda 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesi’nde “…iş akdinin askıda olduğu bir dönemde fiili çalışması olmayan bir sigortalıya yıllık izin ücretinin ödenmesi halinde yıllık izin ücreti prime esas kazanç bildirimi yapılan en son ayın kazancına dahil edilecektir. Aynı şekilde istirahat nedeniyle iş akdi askıda olan bir sigortalının akdin askıda olduğu dönemde hizmet akdinin feshedilmesi ve yıllık izin hakkının da kullanılmamış olması halinde izin ücretinin de hizmet akdinin feshedilmesi ile birlikte ödenecek olması nedeniyle yıllık izin ücreti prime esas kazanç bildirimi yapılan en son ay için verilecek aylık prim ve hizmet belgesiyle tahakkuk ettirilerek prim kesilecektir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Uygulama bakımından iş akdinin askıda olduğu dönemde fiili çalışması olmayan sigortalılar ile, istirahat vb. sebeplerle iş akdi askıda olan sigortalılar için prime esas kazanç bildirimi yapılan en son aya (0 gün olsa dahi) prim tahakkuk ettirilecektir.

Genelge’de yer alan ifade sebebiyle herhangi bir karışıklığa mahal verilmemesi adına, yıllık izin ücretine ait ödemenin 0 gün 0 kazançla bildirim yapılan aya (iş akdinin feshedildiği aya) mal edilerek bildirim yapılması gerekmektedir. Ücret niteliğinde yapılacak olan bildirim için Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi sistemi 0 günlü ayda/dönemde ücret kazancı bildirimini kabul etmektedir. Eğer personelin gün ve SPEK bildiriminin bulunduğu aya mal edilmek suretiyle geçmişe yönelik bir bildirim yapılacak olur ise idari para cezası, primlerin teşvik indirimi olmadan ve gecikme cezası ile ödenmesi ve ilgili muhtasar prim hizmet beyannamesinin denetime sevk edilmesi gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalınacaktır. Bu sebeple 0 gün bulunan aya/döneme ücret kazancı bildiriminin yapılması önemle duyurulur.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız.