Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-135

29 Aralık 2021

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 4980)

4980 Karar Sayılı Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenleme ile cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların sisteme yeniden dahil edilme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

27.12.2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 513 Karar Sayılı Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e istinaden Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilen ve cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanlarını 3 yıl içinde sisteme yeniden dahil edilmeleri gerekiyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 23.10.2019 tarihli ve 425871 sayılı Bakanlık Onayı ile işverenleri tarafından emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanların bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilme süresinin 4 yıl olarak yeniden belirlenmesi uygun görülmüş ve buna bağlı olarak 2017 yılında cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanlar yönünden 2021 yılında başlatılması kararı alınmıştı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 02.10.2020 tarih ve 32 Sayılı Kararına göre ise, emeklilik planına katılma süresi 5 yıl olarak belirlenerek, 2017 yılında cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların tekrar kapsama alınması için sisteme giriş tarihi 2022 yılı olarak belirlenmiştir.

Yapılan son düzenleme ile de çalışanların sisteme yeniden dahil edilme zorunluluğu tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.