Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-134

27 Aralık 2021

7349 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda ücret hesaplamaları ile ilgili değişiklik yapılmıştır.

Anılan Kanun ile yapılan değişiklikler;

  • Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri;
  • İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
  • Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.
  • İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.
  • Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.
  • Ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanan asgari geçim indirimi 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan değişiklik sonrası oluşan örnek ücret hesaplaması Tablo 1 de yer almaktadır.

TABLO 1

ASGARİ ÜCRET ÜZERİ ÖRNEK ÜCRET HESAPLAMASI

Brüt Aylık Ücret

        7.500,00

Sigorta İşçi (%14)

        1.050,00

İşsizlik İşçi (%1)

             75,00

Gelir Vergisi Matrahı

        6.375,00

Gelir Vergisi Tutarı (%15)

           956,25

Asgari Ücrete Göre Hesaplanan GV Tutarı

           638,01

İstisna Uygulanmış Gelir Vergisi Tutarı

           318,24

Damga Vergisi Matrahı

        7.500,00

Damga Vergisi Matrah İstisnası

        5.004,00

İstisna Uygulanmış Damga Vergisi Matrahı

        2.496,00

Damga Vergisi Tutarı

             18,94

NET ÜCRET

        6.037,82

İşveren Sigorta (%15,5)

        1.162,50

İşveren İşsizlik (%2)

           150,00

İŞVEREN MALİYETİ

        8.812,50

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.