Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-118

15 Kasım 2021

2013/11, 2018/38 ve 2021/02 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA 2021/37 SAYILI GENELGE

03.11.2021 tarihli ve 2021/37 sayılı Genelge ile Emeklilik İşlemleri, Sigortalılık İşlemleri ve Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Genelgelerinde değişiklik yapılmıştır.

Genelge ile sigortalılık başlangıç tarihinin belirlenmesinde Türk sigortasına girişten önce akit ülke sigortasına girilen tarih, Türk sigortasına girilen tarih olarak kabul edilecek iken yapılan değişiklik neticesinde sigortalılığın başlangıç tarihi, yurtdışı hizmet borçlanmasının ödendiği tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilecektir.

Anılan Genelge ile yapılan değişikler şunlardır;

  • Emeklilik İşlemleri Genelgesi’nde; Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı başlığında yer alan “Moğolistan” ifadesi çıkarılarak, Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde Özel Hüküm Bulunmayan Ülkeler ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı başlığına eklenmiştir.
  • Sigortalılık İşlemleri Hakkındaki Genelge’de İdari para cezası uygulanmasını gerektirmeyen re’sen tescil işlemleri” başlığında yer alan Moğolistan ifadesi ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ve akit ülkede sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilenlerin borçlanma talepleri” başlığında yer alan “ve Moğolistan’da” ifadesi kaldırılmıştır. Mezkur Genelge’nin Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ancak akit ülkede sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilmeyenler, sözleşmeli ya da sözleşmesiz ülkelerde geçen ev kadınlığı süreleri ve sözleşmesiz ülkelerde geçen sürelerde yapılan borçlanma talepleri başlığına "Moğolistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Polonya, Belçika (01.09.2018 (dahil) tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için) ve K.K.T.C. (01.10.2020 (dahil) tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için)" ibareleri eklenmiştir.
  • Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Genelgesi’nde Borçlanma Kapsamında Olmayan Süreler başlığına "(7) 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddeleri uygulanarak vazife veya harp malullüğü aylığı bağlananların aylık bağlandığı tarihten önceki yurt dışı süreleri." maddesi eklenmiştir.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.