Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-115

20 Ekim 2021

AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin de aralarında bulunduğu Avusturya, Belçika, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İspanya ile imzalanan Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, ilk olarak 01/03/1977 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti, Avusturya ve Lüksemburg ile imzalanmıştır.  Anılan Sözleşmenin uygulanmasını göstermek amacıyla hazırlanmış olan Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Ek Anlaşma, aynı ülkelerce Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere onaylanmıştır.

Bu doğrultuda; söz konusu sözleşme hükümleri, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan İspanya ve Portekiz ile müşterek sigortalıları hakkında uygulanacaktır.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne ilişkin detayları içeren 14.10.2021 tarih ve 33336311 sayılı 2021/34 sayılı Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Genelgesi Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Sözleşme; Bölüm I, (Genel Hükümler), Bölüm II (Uygulanacak Mevzuatın Tespitine İlişkin Hükümler), Bölüm III (Çeşitli Yardımlara İlişkin Özel Hükümler), Bölüm IV (Çeşitli Hükümler), Bölüm V (Geçici ve Son Hükümler) hükümleri olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

  • Birinci bölüm; tanımlar, Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, Akit Taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,
  • İkinci bölüm; çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmeleri personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına, geçici görev süresinin azami sınırlarına, ölüm ödeneklerine, işsizlik yardımlarına ve aile yardımlarına ilişkin hükümler,
  • Üçüncü bölüm; hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarına ilişkin hükümler,
  • Dördüncü bölüm; idari yardımlaşma, yazışma, hesaplaşma ve tıbbi kontrole ilişkin hükümler,
  • Beşinci bölüm, Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler,

Konularını içermektedir.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.