Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-107

01 Ekim 2021

Yayımlandığı Yer : LEBİB YALKIN-MEVZUAT DERGİSİ  DÜNYASI         

                             EKim 2021

*Dr. Halit BAŞBUĞA

*Engin UZUNER

AŞI OLMAYAN İŞÇİLERDEN PCR TESTİ İSTENMESİNİN İŞ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarih 99 sayılı İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri başlıklı genelgesi ile Covid19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibari ile zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenecek olup, covid-19 aşısı olmayan çalışanlardan işverenlerin test yaptırmalarının istenmesinin hukuki dayanakları, kişisel verilerin korunması ile ilgili  mevzuat açısından açık rıza ve aydınlatma metninin alınması, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı yönünden işçi ve işverenlerin sorumlulukları,  işçilerin test yaptırmamakta ısrar etmesi durumunda, fesihte son çare ilkesi açısından izlenecek usul ve yöntemler, makalenin konusunu oluşturmaktadır.

ANAHTAR KELİMLER

Fesihte son çare ilkesi, Covid-19, PCR Testi, Kişisel Verilerin Korunması, Açık rıza ve aydınlatma metni.

GİRİŞ

Covid19 pandemisi başladığından bu yana ülkeler kendi içerisinde gerek toplumsal sağlığı korumak gerekse de kamu düzenin sağlamak üzere bir dizi önlemler almak zorunda kalmışlardır. Ülkemizde covid-19 salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmaları bir yana, ülkemiz vatandaşlarının sağlığının korunması için Almanya ve Çin başta olmak üzere, aşı üreten ve bunların dağıtımını yapan kuruluşlardan aşı tedarikini gerçekleştirerek, sağlık sektörü başta olmak üzere, çeşitli kronik rahatsızlıklar, yaş gibi birtakım kriterler belirlenerek vatandaşlara aşılama yapılmaya başlanmıştır.

Çoğunluk aşı olmaktan yana tercihi kullanırken, bazı vatandaşlar aşı olmayı reddetmekte ve buna karşı toplumsal direnç gösteren birtakım gruplarında olduğu bilinmektedir. Son çıkan genelgeyle birlikte, aşı olmayan işçilere PCR testinin zorunlu kılınması bazı hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun[2], İşçinin Kişiliğinin Korunması başlıklı 417.maddesi, “İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.” hükmüyle işçi ve işveren tarafına sözleşmeden doğan bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

Gerek işverenlerin gerekse de işçilerin işyerinde iş sağlığı ve güvenliği noktasında gerekli tedbirlerin alınması için karşılıklı yükümlülükleri bulunmakta olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin iş hukukundan doğan sonuçları bulunmaktadır. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması gerekli iken bir yandan da aşı olmayan işçilerin iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan haklarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.

[1]  Dr. Halit BAŞBUĞA, E. SGK Denetmeni

   Engin UZUNER, Hukukçu, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

[2] 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı R.G. yayımlanmıştır.