Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-106

30 Eylül 2021

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’de yer alan hükümler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2016/21 ve 2017/26 sayılı Genelgelere taşındığından mevzuat ve uygulama açısından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız.