Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-103

29 Eylül 2021

BAĞ-KUR SİGORTALILARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE İLGİLİ UYGULAMA TEBLİĞİ SERİ NO:1’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağ-Kur Sigortalılarının Hak ve Yükümlülükleriyle İlgili Uygulama Tebliği Seri No:1’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mevzuatın daha derli toplu olması ve genel hususların daha çok Yönetmeliklerle düzenlemesi gerektiğinden Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği esas alınarak işlem tesis edilmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız.