Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-097

17 Eylül 2021

MAHKEMEYE ERİŞİM ENGELİ HUSUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

15.09.2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmi Gazete’de, davanın sonucuna etkili iddialar yönünden istinaf incelemesinin yapılamaması nedeniyle mahkeme erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin B.2018/22162 K.15.06.2021 Anayasa Mahkemesi Kararı yayımlanmıştır.

Yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı detaylarına aşağıda yer verilmiştir.

Kamu kuruluşuna hizmet veren alt işveren firmasına bağlı olarak 01.07.2004 yılında işe başlayan sigortalının, memur olarak Kamuya atanmasının akabinde 03.08.2015 tarihinde idareye fesih bildirimini içeren dilekçesini teslim etmiş ve dilekçesinde SGK sigortalılık hizmet süresinin 15 yıldan fazla olduğu ve 3600 ödeme gün sayısının bulunduğunu gösteren 04.05.2015 tarihli yazısını eklemiştir. Ardından Kamuda memur olarak göreve başlamıştır.

Kıdem tazminatı alacağına ilişkin 15.10.2015 tarihinde firma ile idare aleyhinde dava açılmıştır. İdare konuya ilişkin yükümlülüğün alt işveren olan firmada olduğunu belirtmiştir.

Alt işveren ise, işçinin memuriyet sebebiyle iş sözleşmesini kendi iradesiyle sonlandırdığını ve kıdem tazminatına hak edemeyeceği öne sürülmüştür. İş Mahkemesi işçinin aleyhinde sonuçlanmış olup işçinin memuriyet sebebiyle ayrılma gerekçesi ile kıdem tazminatının ödenmesine yer olmadığına hükmetmiştir.

İstinaf yolu açık olan karar hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10.05.2018 tarihinde istinaf talebini kesin olarak reddetmiştir. İşçinin ilk derece mahkemesinde emekliliğe hak kazandığına dair bir iddiada bulunmadığından Bölge İdare Mahkemesince değerlendirmeye alınmamış ve söz konusu durumda ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın usul ve yasalara uygun olduğuna karar verilmiştir.

Anılan durumla ilgili olarak işçi, davanın sonucuna etkili iddialar yönünden istinaf incelemesinin yapılmaması nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine yönelik 21.06.2021 tarihinde bireysel olarak Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan incelemelerde, mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği, hakkın ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması gerektiği ve tazminat talebinin reddine hükmedilmiştir. Ayrıca mahkeme giderlerinin yasal faiz uygulanarak şekilde işçiye ödenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için linke tıklayınız.