Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-093

07 Eylül 2021

COVİD-19 AŞISI VE PCR TESTİ

2021/091 sayılı ve “İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri” başlıklı Sirkülerimizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 02.09.2021 tarihli Duyuru ile işverenlerin çalışanlardan PCR testi isteyebileceği ve çalışanlarını Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesi gerektiğini duyurmuştuk.

Yayımlanan Duyuru ile işveren tarafından COVID-19 aşısı olmayan çalışanlardan 06.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altına alınacaktır. Ayrıca söz konusu PCR testini yaptırmak ve işverene sunma yükümlüğü çalışanda olup işverenin test maliyetini karşılaması ile ilgili yükümlülüğünün bulunmaması sebebiyle oluşacak test maliyetinin çalışan tarafından karşılanması gerektiği kanaatindeyiz.

İşverenin test yaptıracak çalışanlara test işlemleri sürecinde ücretli izin verme zorunluluğu bulunmaması nedeniyle çalışanların test işlemlerini mesai saatleri dışında, işverenin izni/onayı olması halinde ise mesai saatleri içerisinde yaptırmaları gerektiği kanısındayız. Ek olarak belirtelim ki devlet ve üniversite hastanelerinde PCR testi ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Konu ile ilgili çalışanlara bildirilebilecek “İşyerinde Uyulması Gereken Covid-19 Tedbirleri Hakkında Bilgilendirme Yazısı” örneği Sirkülerimiz ekimizde bilgilerinize sunulmuştur.

../../2021

Sn. ………. (Çalışan Adı-Soyadı)

İŞYERİNDE UYULMASI GEREKEN COVİD-19 TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Koronavirüs (COVID-19) salgını uzun bir süredir tüm dünyanın odak noktası haline gelmiştir. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı’mız 10 Mart 2020 günü Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını teyit etmiştir. Söz konusu tarihten bugüne kadar dünyadaki ve ülkemizdeki koronavirüs vakaları giderek artmış ve bazı önlemler alınmıştır. Yine bu virüse bağlı olarak çalışma hayatı da büyük ölçüde etkilenmiş ve virüsün seyrine göre dönüşüm sürecine girmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayımlanan duyuruda İl Valiliklerine gönderilen 02.09.2021 tarihli ve “İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri” konulu yazıda işverenlerin çalışanlarından 06.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi isteyebileceği ve çalışanlarını Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesi gerektiği duyurulmuştur.

Pandeminin başlangıcından itibaren iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından pandemiden korunma, bu kapsamda uyulması gereken kurallar ve yapılması gereken işlemler konusunda gerekli bilgiler tüm personelimize verilmiştir. Bu eğitimlerde verilen hususlara azami özen göstermenizi rica ederiz.

Ayrıca mezkûr yazıda “Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan çalışanlara, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki çalışanlara bildirilmelidir.” ibaresi yer almaktadır. Söz konusu ibareye göre, Bakanlık tarafından yapılacak açıklamalar sonrasında tarafınıza bildirilecektir.

Bu çerçevede COVID-19 aşısı olmayan çalışanlardan 06.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerimizde kayıt altına alınacaktır. PCR testini yaptırma ve işverene sunma yükümlüğü çalışanda olup oluşacak test maliyeti çalışan tarafından karşılanacaktır. İşverenin çalışanın test maliyetini karşılaması ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşverenin test yaptıracak çalışanlara test işlemleri sürecinde ücretli izin verme zorunluluğu bulunmaması nedeniyle çalışanın test işlemlerini mesai saatleri dışında, işverenin izni/onayı olması halinde ise mesai saatleri içerisinde yaptırması gerekmektedir.

Bu çerçevede aşılarınızı tamamlamış olmanız halinde aşı kartınızı ve aşı olmamanız halinde ise PCR testinizi insan kaynakları birimimize iletmenizi rica ederiz. Aksi halde iş ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde birtakım sorumluluklarınızın doğabileceği hususunu bilgilerinize rica ederiz.

Unvan

Kaşe

İmza