Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-092

06 Eylül 2021

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 98 İNCİ MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENEL YAZI

31.08.2021 tarihli ve E-40071718-206.99-30322781 sayılı Genel Yazı ile 18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci maddesinde meydana gelen değişiklik hükümleri açıklanmaktadır.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığın geçersiz, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığın geçerli olduğu durumlarda 2014/28 ve 2015/28 sayılı Kurum Genelgelerindeki hükümler çerçevesinde aktarılacak tutar, daha önceki mevzuat düzenlemesine göre; 4/b tesciline ilişkin yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren sigortalılarca 1 aylık süre içinde talep şartı aranmaktayken, yeni düzenleme ile beyan talep şartı aranmaksızın Kurumca aktarılabilecek toplam tutara göre re’sen beyan girişi yapılması uygulamasına geçilmiştir.

Buna göre, ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 18.08.2021 tarihinden itibaren, 01.10.2008 ve sonrası sürelere girilecek beyanlar için, sigortalı talebi aranmaksızın aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılabilecektir.

Diğer taraftan, 18.08.2021 tarihinden önce 4/a kapsamında sigortalılığının geçersiz olduğu tespit edilen kişilerin 4/b kapsamındaki 01.10.2008 ve sonrası sürelere girilecek beyanlar için 4/b tesciline ilişkin yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren, sigortalılarca 1 aylık sürede beyan talebinde bulunulması halinde de aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılması gerekmektedir.

Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız.