Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-088

27 Ağustos 2021

7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI

27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Karar sonrası uzayan başvuru ve taksit sürelerine tablomuzda yer verilmiştir.

  • Kanun’un 2. Maddesi kapsamında kesinleşmiş alacakların yapılandırma başvurusu 30.09.2021, ödeme süresi ise 31.10.2021 tarihine,
  • Kanunun 3. Maddesi kapsamında kesinleşmemiş veya dava safhasındaki alacakların yapılandırma başvurusu 30.09.2021, ödeme süresi ise 31.10.2021 tarihine,
  • Kanunun 4. Maddesi kapsamında inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, VUK 371. Maddesi kapsamında pişmanlıkla beyanname yapılandırması ve kendiliğinden verilen beyanname yapılandırması başvuru tarihi 30.09.2021, ödeme süresi ise 31.10.2021 tarihine,
  • Kanunun 5. Maddesi kapsamında matrah artırımı başvuru tarihi 30.09.2021, ödeme süresi ise 31.10.2021 tarihine,
  • Kanunun 6. Maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi, kayıtlarda olmayan stokların beyanı, kayıtlarda olduğu halde işletmede bulunmayan demirbaşların beyanı ve kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklar ile ilgili kayıtların düzeltilmesi başvuru  ve ödeme süresi 30.09.2021 tarihine,
  • Kanunun 7. Maddesi kapsamında kesinleşmiş SGK borçları yapılandırılması başvuru tarihi 30.09.2021, ödeme süresi ise 30.11.2021 tarihine,
  • Kanunun 8. Maddesi kapsamında ön değerlendirme, araştırma veya eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları başvuru tarihi 30.09.2021, ödeme süresi ise 30.11.2021 tarihine,
  • Kanunun 10. Maddesi kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçların yapılandırma başvuru tarihi 30.09.2021, ödeme süresi ise 30.11.2021 tarihine, bazı aidat ve borçların yapılandırılması başvuru tarihi 30.09.2021, ödeme süresi ise 31.10.2021 tarihine

Uzatılarak yayımı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için linke tıklayınız.