Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-087

19 Ağustos 2021

SGKSIRK087-821.pdfSOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.

Düzenleme yapılan başlıklar;

 • Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü ile zorunluluk hali,
 • Sigortalı sayılanlar,
 • Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü,
 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesi, İşyeri bildirgesi,
 • İşyeri sicil numarası,
 • İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler,
 • İşyerinin nakli, devri, intikali,
 • İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması,
 • Sigortalılara verilecek olan istirahatlar,
 • Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması,
 • Ölüm Geliri,
 • Sevk işlemleri,
 • Malûllük aylığı başvurusu ve istenecek belgeler,
 • Yaşlılık toptan ödemesi ve ihyası,
 • Hak sahiplerinin ölüm aylığından yararlanma şartları,
 • Ölüm toptan ödemesi ve ihyası,
 • Borçlanmaya ilişkin süreler,
 • Gelir aylıklarının ödeme dönemi ve ödeme tarihleri,
 • Gelir aylıklarının ödeme şekli ve ödeme merkezleri,
 • Yoklama işlemlerinin kapsamı,
 • Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları,
 • Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları,
 • Prim ödeme gün sayısı ve günlük kazanç,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması,
 • Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme,
 • Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler,
 • Araştırma ve re’sen yapılacak işlemlerde ortak hükümler,
 • Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı,
 • Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların hizmet bilgilerinin alınması,
 • 2829 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri,
 • 5434 sayılı Kanuna tabi özürlülere ilişkin hükümler,
 • Aylık bağlandıktan sonra prim ödeme gün sayısı eksik olduğu tespit edilenler,

Eklenen hükümler;

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 37 – (1) 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin;

a)  29 uncu maddesiyle bu Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik 5/12/2017 tarihinden,

b) 31 inci maddesiyle bu Yönetmeliğin geçici 30uncu maddesinde yapılan değişiklik 1/5/2017 tarihinden,

geçerli olmak üzere uygulanır.”

Yönetmelik’e ilişkin detaylı bilgiler ek çıkartacağımız sirkülerlerimiz ile açıklanacaktır.

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.