Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-080

28 Temmuz 2021

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

SGK tarafından 19.07.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Genelgesi yayımlanarak 01.09.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutardan indirim sağlayan teşvikten yararlanılabilmeleri için, işverenin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartının da sağlanması gerekmektedir.

SGK tarafından çıkartılan genelge öncesinde; İşverenin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunup bulunmadığı hususu işyeri bazında değerlendirilir iken, 01.09.2021 tarihinden (2021/Eylül ayından/döneminden) itibaren işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak değerlendirme yapılacaktır.

01.09.2021 tarihinden (2021/Eylül ayından/döneminden) itibaren, beş puanlık indirimden yararlanmak isteyen ve kapsama giren bir işverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünde işlem gören birden fazla işyeri dosyasının bulunması halinde, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir. Herhangi bir işyerinde borç bulunması halinde, borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı da beş puanlık indirimden yararlanılamayacaktır. Ayrıca beş puanlık indirimden yararlanılmaya devam edilebilmesi için bu kapsamda alt işverenin de borcunun bulunmaması gerekmektedir. Uygulama 2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren başlayacaktır.

5510 sayılı teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin, borçlarının tamamını ödemeleri veya söz konusu borçların çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması, yapılandırma/taksitlendirme işlemleri devam ediyor olması koşuluyla söz konusu indirimden, yasal verilme süresi sona ermemiş ilk muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlanılarak Türkiye genelinde indirim kapsamına giren tüm işyerlerinden yararlanabileceklerdir.

Kuruma Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler beş puanlık indirimden yararlanamayacağından, bu işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ilave altı puanlık indirimden de yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

6111,17103-27103 vb. gibi teşviklerden ise, beş puanlık indirim uygulanmaksızın sadece ilgili kanunlarda yer alan prim teşviklerinden yararlanılabilecektir.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.