Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-076

12 Temmuz 2021

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR
 

06/07/2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına işverenin önemli yükümlülükleri bulunmaktadır. İşveren, işyerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerini almak, bu tedbirleri uygulamak veya uygulandığı takip etmek, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmek, gerekli eğitimleri ve eğitimler için gerekli yer tahsisi ve araç tahsisi yapmak ve çalışanların bu eğitime katılmalarını sağlamakla görevlidir.  Ayrıca işverenin ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlüğü bulunmaktadır. İşyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden OSGB’lerden hizmet alarak da yerine getirebilmektedir.

Daha önce belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimlere katılmak ve bu eğitimleri tamamlamak koşulu ile işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütülebilmekteydi. Ancak yayımlanan yeni Yönetmelik ile söz konusu hususla ilgili değişikliğe gidilmiş ve yapılan değişiklik ile 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri de bu kapsama dahil edilerek Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak koşulu işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütülebileceği açıklanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.