Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-071

25 Haziran 2021

BABADAN DOLAYI ALINAN ÖLÜM AYLIĞININ EŞTEN DOLAYI DA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANDIĞI İÇİN İPTAL EDİLMESİ VE GERİYE DÖNÜK BORÇLANDIRMA YAPILMASI NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLMESİ

22.06.2021 tarih ve 31519 sayılı Resmi Gazete’de babasından dolayı bağlanan ölüm aylığının eşinden dolayı da ölüm aylığı aldığı gerekçesiyle ödenmeye başlandığı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde iptal edilmesi ve geriye dönük borçlandırma işlemi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edilmesi iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) talep üzerine başvurucuya, 2007 yılında vefat eden eşinden dolayı 506 sayılı Kanun hükümlerine göre ölüm aylığı ve 1479 sayılı Kanun hükümleri kapsamında 01.01.2010 tarihinden itibaren babasından dolayı ölüm aylığı bağlamıştır.

SGK 17.04.2014 tarihinde başvurucunun babasından dolayı almakta olduğu ölüm aylığının hatalı olarak bağlandığı gerekçesiyle aylık bağlanmasına ilişkin işlemi iptal etmiş ve 06.08.2014 tarihinde, yapılan yersiz ödeme toplamı olan 25.978,21 TL'nin geri ödenmesi isteminde borç bildirim belgesi düzenleyerek 12.08.2014 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir. Söz konusu belgede yedi gün içerisinde itiraz edilebileceği ve bir ay içerisinde belirtilen bedelin ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

22.08.2014 tarihinde yapılan itirazı kabul etmeyen SGK, başvurucuya yersiz olarak ödendiği ileri sürülen 25.194,34 TL'nin yasal faizi ile birlikte iade edilmesi istemiyle İş Mahkemesinde (Mahkeme) başvurucu aleyhine dava açmıştır.

22.12.2016 tarihinde Mahkeme davayı reddetmiştir. SGK aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, Bölge Adliye Mahkemesi 12.04.2017 tarihinde SGK’nın istinaf başvurusunu faiz talebi yönünden reddetmiş; ödenen bedeller yönünden ise kabul ederek alacağın başvurucudan tahsiline kesin olarak karar vermiştir.

Son olarak, 07.08.2017 tarihinde başvurucu Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi tarafından mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilirlik ve esas yönünden incelemesi yapılarak mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, yeniden yargılama yapılması için kararın bir örneğinin İş Mahkemesine gönderilmesine, harç ve vekalet ücretinin başvurucuya ödenmesine ve kararın bir örneğinin SGK ve Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine hüküm verilmiştir.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararına ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.