Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-069

25 Haziran 2021

RÜCU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ

Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarında ortaya çıkan rücu alacaklarının takip ve tahsili bakımından uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve Kurumsal işlem süreçlerinde yeknesaklığın sağlanması amacıyla 31.05.2021 tarihli ve 25442898 sayılı Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili hakkında Genelge yayımlanmıştır.

Rücu alacakları ile ilgili çeşitli değişiklikler yapılarak, söz konusu değişiklikler uyarınca hukuk servisleri tarafından yapılacak işlemler işbu Genelge ile açıklanmıştır.

Değişiklik yapılan Genelgeler;

  • “Merkezi Tahsilat Sistemi” konulu 30 Aralık 2011 tarih ve 2011/71 sayılı Genelge,
  • “Rücu davalarına konu olan alacakların dava açılmadan tahsili” konulu 18.4.2012 tarih ve 2012/15 sayılı Genelge,
  • “HUYAP” konulu 24.6.2015 tarih ve 2015/18 sayılı Genelge,
  • “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları” konulu 29.9.2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelge,
  • “Emeklilik İşlemleri” konulu 6.11.2018 tarih ve 2018/38 sayılı Genelge,
  • 4/1-(c) Kapsamındaki Sigortalıların Tescil ve Hizmet, Emeklilik ve Ödeme İşlemleri konulu 29.6.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Genelge,

Ayrıca Genelgelerde yapılan değişiklikler uyarınca hukuk servisleri tarafından yapılacak işlemler detaylıca açıklanmıştır.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.