Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-067

24 Haziran 2021

İSVİÇRE SÜRELERİNİN BORÇLANDIRILMASI

İsviçre'den yapılacak olan prim transferindeki borç tutarının ödenmesi hususunda yaşanan tereddütler sebebiyle 21.06.2021 tarihli ve 26585269 sayılı İsviçre Sürelerinin Borçlandırılması konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genel Yazı’da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM)/Sosyal Güvenlik Merkezine (SGM) yapılan başvurular ve İsviçre'den prim transferi talebi ile birlikte aynı anda borçlanma talebinde bulunan ve EHGM'ye yapılan başvurular ayrıntısıyla değerlendirilmiştir.

Söz konusu düzenleme ile ilgili yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalara göre gerçekleştirilecektir.

1-     Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM)/Sosyal Güvenlik Merkezine (SGM) Yapılan Başvurular;

 1. İsviçre'den prim transferi talebi ile birlikte aynı anda borçlanma talebinde bulunan ve borçlanma talep dilekçesinde tahakkuk edecek olan borç tutarının "Transfer edilen primlerimden mahsup edilmesini" isteyenlerin;
 • Prim transferine ilişkin CH/TR 11 formüleri tanzim ve tasdik edildikten sonra İsviçre sigorta kurumuna iletilmek üzere Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (EHGM) gönderilecektir.
 • Borçlanma talebi ile ilgili olarak ise borçlanma talep dilekçesi ve ekleri kontrol edilerek eksik bilgi ve belgelerle müracaat ettiği tespit edilenlerin borçlanma talepleri SGİM/SGM' ce reddedilecek, borçlanmaya ilişkin bilgi ve belgeleri tam olanların işlemleri ise cari usullere göre sonuçlandırılacaktır. Ayrıca, ilgililere gönderilecek borç tebliğ yazısına "Yurt dışı borçlanma talep tarihi itibariyle İsviçre'den primlerinizin Kurumumuza transfer edilmemiş olması nedeniyle mahsup işlemi yapılamayacağından tahakkuk ettirilen borçlanma tutarının tarafınızca ödenmesi gerekmektedir." şeklinde açıklama eklenecektir.
 1. İsviçre'den prim transferi talebinde bulunmadan sadece Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesinin (6) numaralı alanındaki borç miktarını ödeme şekli olarak;
 • "Kendim ödemek istiyorum" seçeneğini işaretlemiş olanların borçlanma talepleri, SGİM/SGM' ce cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.
 • "Transfer edilen primlerimden mahsup edilmesini istiyorum" seçeneğini işaretlemiş olanların borçlanma talepleri ise SGİM/SGM' ce borçlanmaya esas bilgi veya belgelerin eksik olup olmadığına bakılmaksızın EHGM' ye gönderilecektir.
 1. Borçlanma bedelini kendileri ödemek isteyenlerden borçlanma talep dilekçesi ekinde yurt dışı sürelerini gösterir belgeyi ibraz etmemekle birlikte yurt dışı sürelerini gösterir belgenin EHGM' de veya başka bir birimde bulunduğunu belirtenlerin borçlanma talebi eksik belge nedeniyle reddedilmeyecek, borçlanmaya esas belgeler ilgili birimden temin edilerek borçlanma işlemi gerçekleştirilecektir.

2- EHGM' ye Yapılan Başvurular

 1. Sigortalıların yazılı olarak doğrudan EHGM' ye İsviçre prim transferi talebinde bulunmaları halinde söz konusu talepler, CH/TR 11 formülerinin tanzim ve tasdiki için şahıs bilgili olarak 29.12.2020 tarihli ve 2020/53 sayılı Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Genelgesinin "Prim Transferine İlişkin İşlemler" başlıklı Beşinci Bölümünde yapılan açıklamalara göre belirlenecek SGİM/SGM' ye gönderilecektir.
 2. İsviçre'den prim transferi ile birlikte aynı anda borçlanma talebiyle yazılı olarak doğrudan EHGM' ye talepte bulunan ve borçlanma talep dilekçesinde borç tutarının transfer edilecek primlerden mahsup edilmesine ilişkin yazılı olarak doğrudan EHGM' ye talepte bulunanların;
 • İsviçre prim transfer talebiyle ilgili olarak bu başlığın (a) alt bendinde belirtildiği şekilde işlem yapılacak,
 • Borçlanma talebine ilişkin olarak ise, İsviçre prim transferinin gerçekleşmemiş olması nedeniyle borç tutarının transfer edilecek primlerden mahsup edilmesine yönelik işlem yapılamayacağından, borçlanma talep dilekçesi ve eki belgelerin tamamı cari usullere göre sonuçlandırılmak üzere şahıs bilgili üst yazı ekinde 2021/2 sayılı Genelgenin İkinci Bölüm "4. Borçlanma İçin Başvurulacak Kuruluşlar ve Birimler" başlıklı maddesinde yapılan açıklamalara göre belirlenecek olan SGİM/SGM' ye gönderilecektir.

Hükümlerini içermektedir.

Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.