Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-065

21 Haziran 2021

MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Bilindiği üzere muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi oluşturulmuş ve 01.07.2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde uygulanmaya başlanmıştır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına geçiş ile beraber meslek kodunun gerçeğe aykırı bildirimine ilişkin ceza uygulanması hususu da hayata geçmiştir.

SGK tarafından 17.06.2021 tarihli ve 26478601 sayılı Genel Yazı yayımlanarak Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında Yapılacak İşlemler konusunda bir açıklama yapılmıştır.

Mezkur Genel Yazı’ya göre, 2020/8 sayılı Genelgenin 2.20- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, Meslek Adı ve Kodunun, Gerçeğe Aykırı Bildirilmesi başlıklı bölümünde; “5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde; “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları ise uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı basına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü gereğince muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodunu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu idari para cezaları, işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanacaktır.

Kanun hükmünün yürürlük tarihi 01.01.2018 olduğundan, idari para cezası uygulanmasında; muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçisin yapıldığı tarih ve iller dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

  • İşverenin, sigortalı ile ilgili geçmişe dönük olarak meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması halinde, işverenin talebi denetime sevk edilmeksizin işleme alınacak olup idari para cezası uygulanmayacaktır.
  • Sigortalıların meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepleri, meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğine dair yapılan ihbar ve şikâyetlerde, Kurum tarafından yapılacak inceleme neticesinde meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin tespiti halinde, işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için, 2020/8 sayılı Genelgenin 2.20 nci maddesi hükümleri de dikkate alınarak, 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.
  • Meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin; mahkeme kararı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden anlaşılması halinde, söz konusu tespitlere göre işlem yapılarak işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için, 2020/8 sayılı Genelgenin 2.20 nci maddesi hükümleri de dikkate alınarak, 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.
  • Son olarak, 11.06.2021 tarih ve 26146467 sayılı Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkındaki İşlemler konulu Genel Yazı yürürlükten kaldırılmış olup, işbu Genel Yazı’ya göre işlem yapılacaktır.

Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız.