Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-064

18 Haziran 2021

YAPI RUHSATI BAŞVURULARINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN TESCİL İŞLEMLERİ

SGK tarafından 16.04.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri konulu Genelge yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genelge ’de,

5510 sayılı Kanunun 8’inci ve 100’üncü maddelerinde yer alan ve 2020/20 sayılı Genelgenin “Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili" bölümünde açıklandığı üzere;

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılan işyerleri için; sigortalı çalıştırılacağına ilişkin bildirimlerin yapı ruhsatı başvurularında da alınabilmesine ve alınan bu bilgilere göre sigortalı tescil işlemlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar Kurum tarafından tamamlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile, işveren tarafından yapılan yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye sunulan ve yetkili idare tarafından Kuruma online olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri, otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

Ancak, otomatik tescil yapılan işyerleri için yapı ruhsatı başvurusunda çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri hususunda cari usullere göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.