Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-062

11 Haziran 2021

TÜRKİYE-MACARİSTAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

06.05.2021 tarihli ve 2021/15 sayılı Türkiye-Macaristan Sosyal Güvenlik Anlaşması Genelgesi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın usul ve esasları açıklanmıştır.

Türkiye-Macaristan Sosyal Güvenlik Anlaşması 21.03.2018 tarihli ve 2018/11543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 01.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Anlamasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma da söz konusu İdari Anlaşmanın 12’nci maddesi gereğince Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Anlaşma Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuata İlişkin Hükümler, Yardımlara İlişkin Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 (beş) bölümden oluşmaktadır.

  • Birinci bölüm, Anlaşmada kullanılan terimlerin tanımları, Anlaşmanın kapsamına giren mevzuat, Anlaşmanın uygulanacağı kişiler, Akit Taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, yardımların ihracı, çakışan yardımlar ve Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre meydana gelen bir vakanın diğer Akit Taraf mevzuatında da gerçekleşmiş gibi dikkate alınması,
  • İkinci bölümde, Akit Taraflardan birinde çalışanların, geçici görevlilerin, uluslararası taşımacılık işletmeleri personelinin, diplomatik misyonlar ve konsolosluklarda istihdam edilenlerin hangi Akit Taraf mevzuatına tabi tutulacağı ve bunlara ilişkin istisnai durumlar ile mevzuat tayinine ilişkin belgelendirme,
  • Üçüncü bölüm, sağlık sigortası ile iş kazaları ve meslek hastalığı kapsamında ayni ve nakdi yardımlar ile malullük, yaşlılık ve ölüm yardımları,
  • Dördüncü bölüm, İdari Anlaşmanın ihdas edilmesi ve irtibat kurumlarının belirlenmesi, formülerler, nakdi yardımların ödenmesi, istatistiksel bilgilerin paylaşımı, Akit Taraf yetkili makam ve kurumları arasında idari işbirliği, tıbbi muayeneler, zararların tazmini, taleplerin verilmesi ve işleme konulması, kullanılan belgelerin karşılıklı olarak tanınması, tebligat ve kullanılacak resmi diller, kişisel veriler, ödemelerde kullanılacak para birimleri, haksız ödenen meblağın geri alınması ile anlaşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Beşinci bölüm ise geçiş hükümleri, uluslararası anlaşmalara ait hükümler ile Anlaşmanın onaylanması ve yürürlüğe girmesi, tadil edilmesi, süresi ve kazanılmış hakların korunması

Hükümlerini içermektedir.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.