Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-061

11 Haziran 2021

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11.06.2021 tarihli ve 31508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Yönetmelik ile aşağıda belirtilen mesleklerin fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartlarında değişiklikler yapılmıştır.

  • Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesinde yer alan yararlanma şartlarından 13,14,16 ve 18 numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

13) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında

Subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler.

90

14) Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında

Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları.

90

 

16) Basın ve gazetecilik mesleğinde

14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.

90

 

18) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı

Yasama organı üyeleri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar.

90

 
  • Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesine tabloda yer alan 19 ve 20 numaralı satırlar eklenmiştir. Bu sayede ceza İnfaz Kurumu çalışanları ile insan sağlına ilişkin işlerde görev yapan hemşire, eczacı ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici görevlerde çalışan sağlık çalışanları fiili hizmet süresi zammına tabii olmuştur.

 

19) Ceza infaz kurumlarında

Ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler

90

20) İnsan sağlığına ilişkin işler

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar

60

 
 
  • Ayrıca mezkur Yönetmelik’in 9. Maddesinde yer alan Fiili Hizmet Süresi Zammının Değerlendirilmesi başlığının üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Emeklilik yaş haddinden indirilmesine esas 1800 ve 3600 gün hesabında, aynı ay içerisinde fiili hizmet süresi zammı belge türü ile diğer belge türlerinden bildirilen gün sayıları toplamı ayda 30 günü geçmemek üzere değerlendirilir.”

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.