Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-058

03 Haziran 2021

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4038)

9 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2nci ve 3ncü maddeleri gereğince, 16.04.2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan sosyal güvenlik anlaşmasının 4038 sayılı kararla, Milletlerarası anlaşması ile onaylanmasına karar verilmiştir. Anılan karar 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Yapılan Anlaşma 5 bölümden oluşmaktadır. Bölümlerin kapsamına ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

Birinci Bölümde Genel Hükümler Yer Almakta Olup; Terimlerin Tanımı, Anlaşmanın Uygulanacağı Mevzuat, Anlaşmanın Uygulanacağı Kişiler, Muamele Eşitliği, Yardımların Yurtdışına Ödenmesi, Yardımların Azaltılması, Durdurulması ve İptali ile Diğer Anlaşma ve Sözleşmeler konularını içermektedir.

İkinci Bölümde Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler Yer Almakta Olup; Genel Hükümler, Görevlendirme, Uluslararası Taşımacılık İşletme Personeli, Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri, İstisnalar başlıklarına yer verilmiştir.

Üçüncü Bölüm Özel Hükümler ‘i içermektedir ve 6 kısma ayrılmıştır. Söz konusu kısımlar, Sağlık, Yaşlılık, Malullük ve Geride Kalanlar, Cenaze, Meslek Hastalıkları ve İşsizlik ile Aile Yardımlarıdır. Hükümlerde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, Bir Yıldan Az Sigortalılık Süresi, Nakdi Yardımların Hesaplanması, Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi ve Cenaze Yardımlarının Ödenmesi, Meslek Hastalıkları, Nakdi Yardımlar, İşsizlik Sigortası Yardımları ve Aile Yardımları konularına değinilmektedir.

Dördüncü Bölümde Çeşitli Hükümlere Yer Verilmiştir. Bu Kapsamda; İdari Önlemler ve İşbirliği Usulleri, Resmi Dillerin Kullanılması, Giderlerden Ve Tasdikten Bağışıklık, Yazılı Taleplerin Verilmesi, Haksız Ödenen Meblağların Geri Alınması, Ödemelerde Kullanılacak Para Birimi, Anlaşmazlıkların Çözümü başlıkları bulunmaktadır.

Beşinci Bölümde ise, Geçici ve Son Hükümler Bulunmaktadır. Buna Göre; Geçici Hükümler, Onay ve Yürürlük, Anlaşmanın Süresi ve Feshi ile Kazanılmış Hakların Korunması hususlarına yer verilmiştir.

Söz konusu Milletlerarası Andlaşma’ ya ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.