Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-046

02 Mayıs 2021

FESİH YASAĞI VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 17.05.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Anılan Karar ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları, 30.06.2021 tarihine kadar devam edecektir.

Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Ayrıca işveren işçiyi tamamen veya kısmen pandemi ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

Yapılan düzenlemelere ilişkin mevzuat değişiklikleri ve süreler tabloda belirtilmektedir.

FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN DÜZENLEMELERİ ÖZET TABLO

DÜZENLEME

FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

 SONA ERME TARİHİ

7244 Sayılı Kanun 9. Md. (İş Kanunu Geçici Md.10 Eklendi)

17.04.2020

17.07.2020

2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (RG 30.06.2020- 31171)

17.07.2020 den itibaren 1 ay uzatma kararı verilmiştir.

17.08.2020

2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG 31.07.2020- 31202)

17.08.2020 den itibaren 1 ay uzatma kararı verilmiştir.

17.09.2020

2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG 04.09.2020-31234)

17.09.2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatma kararı verilmiştir.

17.11.2020

3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG 27.10.2020-31287)

17.11.2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatma kararı verilmiştir.

17.01.2021

3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG 30.12.2020-31350)

17.01.2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatma kararı verilmiştir.

17.03.2021

3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG 09.03.2021-31418)

17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatma kararı verilmiştir.

17.05.2021

3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG 30.04.2021-31470)

17.03.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine kadar uzatma kararı verilmiştir.

30.06.2021

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.