Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-045

30 Nisan 2021

GÖREV BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

İçişleri Bakanlığı tarafından 29.04.2021 tarihli Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genelge ’ye göre sokağa çıkma kısıtlamasında çalışacak personeller;

29.04.2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunabilecektir.

  • Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenerek, iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol edilecektir. Anlık ve otomatik olarak yapılan sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecektir.
  • Görev belgesinde başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgileri, hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisi yer alacaktır. Görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacaktır.

E-başvuru sisteminin kullanımı sırasında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir.

İşyeri/firma yetkilisi, görev belgesinde yer alınan bilgilerden sorumlu olacaktır. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri, kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de entegre edilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacaktır.

Daha önce yayımlanan genelgelere istinaden muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için işyerleri yetkililerince düzenlenen tüm belgelerin geçerliliği 02.05.2021 Pazar günü saat 24.00’de sona erecektir. Bu sebeple anılan tarihe kadar sistem üzerinden görev belgesinin alınması önem arz etmektedir.

Seyahat izin başvuruları ise, E-Başvuru Sistemi’nde yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile ilgili tarafımızca belirlenen sorunlar şunlardır;

  • e-devlet üzerinden görev belgelerine erişim sağlanamamaktadır. 2.05.2021 saat 24.00 itibariyle işveren tarafından düzenlenen belgelerin geçerliliğini yitirmesi ve sistem üzerinden belge alınamaması halinde görev belgelerinin manuel olarak doldurulması gerektiği belirtilmiştir. Çalışan tarafından oluşturulan belgelerde işveren yetkilisinin imzasının bulunması gerektiğinden hafta sonu oluşturulan belgelerde işverenin imzası bulunmayacaktır. Özellikle 03.05.2021 Pazartesi günü denetim esnasında işveren yetkilisinin imzasının bulunmaması sebebiyle belgelerin geçerliliği bulunmayacaktır. Söz konusu durumda çalışanların cezai yaptırımlarla karşılaşma riski oldukça fazladır.
  • Ana faaliyet konusu imalat, üretim vb. gibi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf işletmelerde çalışan fakat merkez ofisin farklı lokasyonda olması sebebiyle NACE kodu farklı olan işyerlerinde çalışanların akıbeti belirsizliğini korumaktadır. Özellikle beyaz yaka çalışanları etkileyecek olan bu durum ile ilgili bir düzenleme yapılması gerektiği kanısındayız.
  • Özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle geçici iş ilişkisi suretiyle çalışan personeller çalışma yerlerinin imalat, üretim vb. olması önem arz etmeksizin, hizmetinin bildirildiği işyerinin NACE koduna tabii olacaktır. Bu sebeple bu durumda olan birçok çalışan için görev belgesi düzenlenemeyecektir. Anılan durumla ilgili ivedilikle düzenleme yapılması gerekmektedir.
  • Son olarak Genelge’de özel sektör düzenlemeleri 5510 Sayılı Kanunun 4(a) bendine tabi çalışanların görev belgeleri hususunu içermektedir, fakat işverenlerin ve 4(b)’ ye tabi kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olabilmesi için gereken hususların neler olduğu belirtilmemiştir. Bu sebeple işverenlerin durumuna ilişkin bir düzenleme yapılması önem arz etmektedir.

Sonuç olarak yapılan düzenlemeye ilişkin ilk bakışta ortaya çıkan sorunlar belirtilmiştir. Genelgenin sokağa çıkma kısıtlamasından hemen önce yayımlanmış olması ve gerekli tedbirlerin zamanında alınamaması, belirtilen alanlarla ilgili yeni bir düzenleme ihtiyacı bulunması gibi sebeplerle, eksikliklerin giderilebilmesi için iki seçenek akla gelmektedir. Öncelikle işveren tarafından verilen çalışma belgelerinin geçerliliğinin uzatılması, ikinci seçenek ise yeni bir Genelge ile tereddütlerin giderilmesinin sağlanmasıdır.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.