Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-040

22 Nisan 2021

7316 SAYILI KANUN İLE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sosyal güvenlik ve çalışma mevzuatı alanında çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Kanun teklifi aşamasında iken 2021.04.05 tarihli ve 2021.035 sayılı sirkülerimizde belirtmiş olduğumuz Kanun ile, geçmiş prim teşviki ve nakdi ücret desteği konuları ile ilgili önemli düzenlemeler yer almaktadır. Yapılan düzenlemelere ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

  • 7316 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 24’üncü maddesine bir fıkra eklenerek, 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için nakdi ücret desteğinin günlük 50 Türk lirası olarak uygulanacağı ve bu kapsamda 30.4.2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamayacağı ifade edilmiştir.
  • Ayrıca yine aynı madde ile yiyecek içecek sektörü, spor salonları ve oyun merkezleri gibi işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında iş sözleşmesi bulunan sigortalıların işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılması durumunda işe giriş tarihine bakılmaksızın Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteğinden faydalanabilecekleri belirtilmiştir.
  • Söz konusu Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 30’ncu madde eklenmiştir. Eklenen madde kapsamında 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (%37,5), işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilecektir. Destekten yararlanabilmek için; muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, sahte sigortalılığın bulunmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekmektedir. Bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaklardır. Destekten yersiz yararlanma olması halinde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. İlgili düzenleme 1.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir.

           6’ncı madde ve 7’nci madde kapsamında nakdi ücret desteği ve prim desteğinden                            yararlanabilen faaliyet kolları;

56 kodunda faaliyet gösteren yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işyerleri,

61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri

85.51.03 Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dâhil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)

93.11.01 Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)

93.12.07 Yüzme kulüplerinin faaliyetleri,

93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri,

93.19.05 Bilardo salonlarının faaliyetleri,

93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri,

93.29.02 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi (yiyecek ve içecek sunum hizmetleri hariç),

93.29.03 Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makinelerinin işletilmesi (langırt, tilt, atari salonları, vb.),

96.02.01 Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)

96.04.01 hamam sauna vb. işletmeler,

96.04.02 Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. işletmeler,

96.04.03 Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç) kodlarında faaliyet gösteren işyerleri.

  • 7316 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki üç ay ibaresi kaldırılarak 12 aya çıkarılmıştır.
  • Son olarak mezkur Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesi kapsamında uygulanan prim teşviki, destek ve indirimlerden geriye yönelik olarak faydalanılması kaldırılmış olup, cari dönemde yararlanılan teşvik, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir. Söz konusu uygulama değişikliği yayımı tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girecek olup, geçmiş dönem teşviklerinden yararlanmak isteyen işverenlerin aybaşına kadar gerekli çalışmaları tamamlaması gerekmektedir.

Söz konusu Kanun’a ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.