Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-037

08 Nisan 2021

İŞTEN AYRILIŞ KODU DEĞİŞİKLİKLERİ

Koronavirüs sebebiyle istihdamın olumsuz etkilerinden çalışanların korunması amacıyla 16.04.2020 tarihinden itibaren fesih yasağı uygulanmaktadır. Bu süreçte “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” olarak belirlenen 29 işten ayrılış kodu fesih yasağından muaf tutulmuştur. 29 işten ayrılış kodu içeriğinde hem mazeretsiz işe gelmemeyi hem de hırsızlık ve cinsel taciz gibi birbirinden bağımsız durumları barındırdığından Kurum tarafından ilgili kodun içeriği ile ilgili bir ayrıma gidilmesi gerek görülmüştür.

Bu kapsamda, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik konulu 01.04.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Yayımlanan Genelge’ye göre hali hazırda kullanılmakta olan işten ayrılış kodlarına yeni kodlar ilave edilmiştir. İlave edilen kodlar aşağıda tablo olarak belirtilmiştir.

İŞTEN AYRILIŞ KODU

İÇERİĞİ

DAYANAĞI

42

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek,  yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a

43

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b

44

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c

45

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d

46

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e

47

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f

48

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g

49

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h

50

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.