Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-035

05 Nisan 2021

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi meclise sunulmuştur. Anılan kanun teklifinde sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin bazı düzenlemeler yer almaktadır.

Hayata geçirilmesi planlanan başlıca değişiklikler;

  • Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve Nisan ve Mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması,

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan, nakdi ücret desteğinden faydalanamayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için günlük 50 TL ödeme yapılması ve nakdi ücret desteği tutarının 50 TL olması planlanmaktadır. Ayrıca ilgili dönemlere ait fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi kapsamında prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, işverenlerin Kuruma ödeyecekleri prim borçlarından mahsup edilecektir.

  • Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son on iki ayın dikkate alınması,

Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplaması, sigortalının son 3 ay ortalama kazancı esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. Yapılacak olan düzenleme ile geçici iş göremezlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 12 ayı esas alınacaktır.

  • Sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son verilmesi,

Geriye yönelik teşvik uygulamalarının süreklilik arz etmesi, Finansman sağlayan kurum veya fon yükünün artması ve uygulamada karmaşa yaşanması sebebiyle son verilmesi öngörülmektedir.

Söz konusu Kanun teklifine ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.