Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-031

30 Mart 2021

YURT DIŞI SÖZLEŞME VE BORÇLANMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 26.03.2021 tarih ve 22783858 sayılı Yurt Dışı Sözleşme ve Borçlanma İşlemleri konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Genel Yazıda üç konuya değinilmiştir;

  • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden (SGİM) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (EHGM) intikal eden yazılar ile ilgili yurtdışı borçlanma işlemleri mevzuatına uygun hareket edilmediği, eksik ve hatalı işlemler yapıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, ilgili mevzuata istinaden işlem yapılması, tereddüte düşülmesi halinde ise görüşe esas olayın ayrıntılı olarak açıklandığı yazıya konuya ilişkin bilgi ve belge örnekleri de eklenerek EHGM'den görüş istenmesi gerektiği açıklanmıştır.
  • 31/12/2020 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bunların hak sahiplerinden sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında talepte bulunanların işlemleri üniteler tarafından yapılmaktadır. Kurum tarafından yetki devri sonrasında EHGM ile yapılan yazışmalarda münferit de olsa yetki devri kapsamında ünitelerce yapılması gereken yazıların EHGM'ye gönderilmeye devam edildiği tespit edilmiştir. Bu sebeple gereksiz yazışmaya neden olmamak adına yetki devri kapsamında olan işlemlerin SGİM'ce yürütülmesi ve buna ait yazıların EHGM'ye gönderilmemesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.
  • 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklerden etkilenmemek için bu tarihten önce çok sayıda yurtdışı borçlanma talebinde bulunulduğu, fakat hala 1.8.2019 tarihinden önceki taleplerin olduğu belirlenmiştir. Belirtilen iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda ve makul süreler içinde sonuçlandırılması ayrıca 1.8.2019 tarihinden önce yapılmış olan yurt dışı borçlanma taleplerine ilişkin işlemlerin ivedi olarak tamamlanması gerektiği açıklanmıştır.

Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız.