Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-030

30 Mart 2021

TÜRKİYE-MOĞOLİSTAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.03.2021 tarihli ve 22517980 sayılı Türkiye-Moğolistan Sosyal Güvenlik Anlaşması yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması ve İdari Anlaşma, 25.02.2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapılan Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuata İlişkin Hükümler, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

  • Birinci bölümde; Anlaşmanın mevzuatsal ve kişisel kapsamı, Akit Taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,
  • İkinci bölümde; çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,
  • Üçüncü bölümde; iş kazası ve meslek hastalığı, geçici iş göremezlik ve analık ödenekleri, cenaze yardımı ile yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarına ilişkin hükümler,
  • Dördüncü bölümde, Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,
  • Beşinci bölümde ise Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi Yer almaktadır.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.