Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-028

19 Mart 2021

GERİYE YÖNELİK TEŞVİK DEĞİŞİKLİĞİ MAHSUP İŞLEMİ

5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geçmiş teşviklerin mahsup edilmesi için işveren talebinin bulunması ile ilgili yaşanan tereddütlerin giderilmesi hususunda SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2021 tarihli ve 20336872 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genelgeye istinaden;

5/7/2018 tarihli ve 7298105 sayılı Genel Yazı ile 2018-17 sayılı Genelge kapsamında mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için işveren talebi aranmaması sebebiyle, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin Kuruma vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup işlemleri işverenin talebi aranmaksızın resen yerine getirilecektir.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.