Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-027

18 Mart 2021

İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMINA (UEP) TALEPLER ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR.

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Yönelik İstihdam Desteği Projesi kapsamında Uygulamalı Eğitim Programları (UEP) için İŞKUR hizmet merkezlerine kontenjan verilmiştir.

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’de Suriyeli mültecilerin desteklenmesi amacıyla fon desteği sağlanması kararlaştırılmış olup, bu doğrultuda Türkiye’de Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) projesi oluşturulmuştur. Projeye bağlı olarak çalışma çağındaki Suriyeli mültecilerin istihdamının arttırılması ve kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR ve Dünya Bankası işbirliği ile Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Yönelik İstihdam Desteği Projesi oluşturularak Uygulamalı Eğitim Programı hayata geçirilmiştir.

Son dönemlerde İŞKUR uygulamasından kalkan Uygulamalı Eğitim Programı, yeniden yapılan düzenleme ile devam edilmekte olup, İŞKUR hizmet merkezlerine kontenjan sağlanmıştır.

Programında detayları aşağıda açıklanmaktadır;

Uygulamalı Eğitim Programı (UEP)

İŞKUR tarafından Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla proje kapsamında belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla düzenlenen aktif işgücü piyasası programıdır.

UEP Kontenjan Belirlenmesi

Uygulamalı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir. İl müdürlüğünce uygun görülen işyerlerinde Kurum tarafından düzenlenen İEP bulunması halinde, ilgili işveren % 30 İşbaşı Eğitim Programı (İEP), % 20 Uygulamalı Eğitim Programı (UEP) kontenjan talebinde bulunabilecektir. Aynı zamanda İl müdürlüğünce uygun görülen işyerlerinde %30 UEP kontenjanını kullandığı durumlarda da, %20 İEP kontenjan talebinde bulunabilecektir. Kontenjan dâhilinde katılımcı sayısı %50 Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve %50 Türk vatandaşları olarak uygulanabilmektedir.

UEP Uygulama Süresi

UEP’ e katılan katılımcı sadece bir kere proje kapsamındaki uygulamalı eğitim programından faydalanabilecektir.

Program süresi, günlük en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere, haftalık 45 saatten haftada 6 günden fazla olamamak kaydı ile ortalama 6 ay program uygulanabilmektedir.

UEP İstihdam Süreci

UEP en az %20 istihdam taahhütlü olarak düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen programlarda işverenlerin programı tamamlayan katılımcıların en az yüzde yirmisini programın bitiminden itibaren otuz gün içinde işe başlatmak kaydıyla kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte altmış günden az olmamak üzere en az program süresi kadar istihdam etmesi veya istihdam etmeye başladığına dair taahhütname vermesi gerekmektedir.

Proje kapsamında düzenlenen programlarda işverenin programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısına bakılmayacaktır.

Katılımcının istihdam edilmeye başlanmış fakat 60 günlük süre bitmeden ayrılmış olması durumunda da, işveren kalan süre için istihdam yükümlülüğünü varsa diğer program katılımcıları arasından, yoksa aynı veya yakın meslekte eğitim almış (kurs veya işbaşı eğitim programından mezun olmuş) Kuruma kayıtlı işsizlerden, bunun da bulunmaması halinde Kuruma kayıtlı işsizler arasından yerine getirmek zorundadır.

UEP Ödemeler

Katılımcılara ödemeler aylık olarak katılım sağlanan gün üzerinden yapılır. Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta primi Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) İŞKUR tarafından yatırılacaktır.

İşverenler açısından piyasa koşullarında yaşanan rekabetin artması ve işçilik maliyetleri düşünüldüğünde her açıdan avantaj haline gelen aktif işgücü politikaları, işçiler açısından da istihdam garantisi bulunması nedeniyle cazip hale gelmektedir. Programın işverenlere olan maliyet tasarrufu Tablo 1 de belirtilmiştir. 

Tablo 1

TASARRUF MİKTARI

KATILIMCI SAYISI

15 Kursiyer

30 Kursiyer

6 AYLIK TASARRUF

₺378.320,40

₺756.640,80

Katılımcılara işveren tarafından ücret ödenir ise; ÖDENEN ÜCRETİN AYLIK BRÜT ÜCRETİN YARISI OLAN KISMI KADAR VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANACAKTIR

Uygulamalı Eğitim Programı (UEP) ve diğer İŞKUR programları hakkında detaylı bilgi almak ve uzman görüşü için yetkililerimize aşağıda bulunan iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

Dr. Halit Başbuğa

[email protected]

Manager / Social Security and Labour Law

0538 949 5627

Şükrüye SARI

sukruye.sarı@bdo.com.tr

Senior / Social Security and Labour Law

 0 538 083 76 03

Saygılarımızla.