Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-026

18 Mart 2021

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI TEBLİĞİ VE DEĞİŞİKLİKLER

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 17 Mart 2021 tarihli ve 31426 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan tebliğler ile Ulusal Meslek Standartlarına dair çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Üç ulusal meslek standardı yürürlükten kaldırılırken, beş farklı meslek dalı için yeni meslek standartları belirlenmiştir.

2021/2 ve 2021/6 tebliğ no.lu Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler ile Tebliğin ekinde yer alan meslek standartları yürürlüğe konulmuştur. Tebliğ ekinde yer alan ve ulusal meslek standartları kapsamına alınan meslekler;

 • Canlandırma Yönetmeni (Post Prodüksiyon) (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı,
 • Dikey Kurgucu (Post Prodüksiyon) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı,
 • Görsel Efekt Yönetmeni (Post Prodüksiyon) (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı,
 • Görsel Tasarımcı (Post Prodüksiyon) (Seviye5) Ulusal Meslek Standardı.
 • Sürücü Eğitmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı.

 2021/01 ve 2021/07 tebliğ no.lu Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete ile 21/3/2011 tarihli ve 27881 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ekleri değiştirilmiştir. Değişikliğe uğrayan ekler;

 • Dokusuz Yüzey Operatörü (Seviye 3),
 • Dokusuz Yüzey Operatörü (Seviye 4),
 • Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3).

2021/4 ve 2021/3 tebliğ no.lu Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 14/8/2014 tarihli ve 29088 mükerrer sayılı Resmî Gazete ile 28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan meslek standartları;

 • Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı,
 • Merkezi Kumanda Operatörü (Farin) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı,
 • Merkezi Kumanda Operatörü (Pişirici) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için linke tıklayınız.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için linke tıklayınız.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için linke tıklayınız.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için linke tıklayınız.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için linke tıklayınız.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.