Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-025

15 Mart 2021

BELGELERİN VERİLME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ

Sosyal Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından SGK ekranlarında yaşanan aksaklık sebebiyle bazı belgelerin verilme süresinin uzatılması hakkında 12.03.2021 tarih ve 21966286 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genel Yazıda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usulü ile zorunluluk hali başlıklı 5’inci maddesi gereğince sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma ödenir ise bu yükümlülüklerin Kanunda öngörüldüğü sürede yerine getirilmiş sayıldığı belirtilmiştir. Söz konusu maddeye istinaden;

Oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla, arızanın ortadan kalktığı 11/03/2021 tarihini takip eden iş gününden başlamak üzere;

  • Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin 5 gün uzatılmıştır.
  • Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan işyeri bildirgelerinin verilme süresinin 5 gün uzatılmıştır.
  • Yapılan uzatma sonrası bildirgelerin son verilme tarihi 18/03/2021 olacak şekilde belirlenmiştir.
  • İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 24/2/2021 olması nedeniyle ödeme tarihi 11/03/2021 olan idari para cezalarının ödeme tarihinin 5 gün uzatılabilir. Talep edilmesi halinde son ödeme tarihi 18/03/2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilir.

Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.