Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-021

09 Mart 2021

FESİH YASAĞI VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 17/05/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

9 Mart 2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 17/03/2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.

Anılan Karar ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları, 17/05/2021 tarihine kadar devam edecektir. Bu durumda;

Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi,  ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Ayrıca işveren işçiyi tamamen veya kısmen pandemi ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

Yapılan düzenlemelere ilişkin mevzuat değişiklikleri ve süreler tabloda belirtilmektedir.

Devamını okumak için dosyayı indiriniz.