Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-015

17 Şubat 2021

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ VE UZATILMASI (ŞUBAT AYI ) İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ, FAZLA VE YERSİZ ÖDEMELERİN TERKİNİ

Kısa çalışma ödeneğinin süresi ve uzatılması ile nakdi ücret desteğinin mahsubu ve fazla ve yersiz ödemelerin terkin edilmesi konularında yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine uygulamalarda yaşanan aksaklıkları gidermek için bilgilendirme yapılmıştır. Konuya ilişkin sorunların giderilmesi amacıyla işverenlere gerekli açıklamalar bağlı bulundukları İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezleri tarafından yapılacaktır.

  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu madde kapsamında uygulanan fazla ve yersiz ödemelerin terkini hususunda komisyona sevk edilen ve tereddüt konusu olan hususlar açıklığa kavuşturulmuştur.

Komisyona sevk edilmiş olan fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin ödemeler ile ilgili;

  • İşten çıkan işçilerin işverenlerce bildiriminin yapılmasından, aynı zamanda nakdi ücret desteğine başvurulmuş olmasından, işverenlerce kısa çalışma ödeneği ödenen dönem için SGK’ya bildirim yapılmamasından,
  • İşverenin bilgisi olmadan işçinin başka işyerinde çalışmaya başlamasından,
  • İşçinin raporunun geç bildirilmesinden ya da ödeme tarihinin öne çekilmesi nedeniyle zamanında sisteme kaydedilememesinden, işçinin askere gidişinin işverence Kuruma süresinde bildirilmemesinden,
  • Tam zamanlı çalışan işçinin işverence bildirilmesinden,
  • SGK kayıtlarından tespit edilemeyen emekli çalışanların işverence bildirilmesinden,

İşverenin bilgisi dışında işçinin bir başka işyerinde çalışmasından kaynaklanan ve işçilerin borçlandırıldığı haller dışında yukarıda tereddüde düşüldüğü belirtilen hususların işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklandığı ve terkin işleminin yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Aynı zamanda işçinin bir başka işyerinde çalıştığının işverenin bilgisi dâhilinde olduğunun anlaşıldığı hallerde de (işverenle yazılı olarak irtibat kurulmak suretiyle belirlenir) yine terkin işleminin yapılabileceği değerlendirilmiştir.

  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 24 üncü madde kapsamında uygulanan nakdi ücret desteği kapsamında oluşan fazla ve yersiz ödemelerinin fesih yasağı sonuna kadar mahsup işleminin yapılabilmesi için fazla ve yersiz ödemeleri öncelikle sigortalı adına borç kaydedilmiştir. 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında fesih işleminin yapılamayacağı dönemi izleyen ayın sonu itibarıyla mahsup işlemi yapılamamış fazla ve yersiz ödemeler bulunuyor ise söz konusu sigortalıların işvereni borçlandırılmak suretiyle tahsil işlemlerine devam edilecektir.
  • Şubat ayının 28 çekmesi nedeniyle KÇÖ bildirimleri de ele alınmış olup, eksik gün hususundaki tereddütlerin giderilmesi sağlanmıştır. Sosyal güvenlik mevzuatı gereği 1 Şubatta başlayan ve bitiş tarihi Şubat ayı sonrası olan veya 28/29 Şubatta biten başlama tarihi Şubat ayı öncesi olan ya da 1 Şubatta başlayıp 28/29 Şubatta biten kısa çalışma ödenekleri ile ara ay Şubat olan kısa çalışma ödeneklerinde gün sayısı 30 olacak şekilde program oluşturulmuştur. Bu hallerde, 15/45 oranında bildirim yapılmış ise 10 gün, 22,5/45 bildirim yapılmış ise 15 gün, 30/45 bildirim yapılmış ise 20 gün ve 45/45 bildirim yapılmış ise 30 gün olarak dikkate alınacaktır. Uygun görülen haftalık çalıştırılmayacak saati aşmamak kaydıyla örneğin 45/45 oranın bildirildiği 2021 yılı Şubat ayında 5 gün rapor alınmış veya çalışılmış ise talep edilmesi halinde 25 gün süreyle ödeme yapılacak şekilde oran belirlenebilecektir.
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanan ve 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 28/2/2021 tarihine kadar iki ay uzatılmıştı, Yapılan değerlendirmede talep edilen/uygun görülen kısa çalışma süresinin 3 ay olup olmadığına bakılmaksızın uzatma işleminin yapılacağı belirtilmiştir.

Not; Sirkülerimizde bahsi geçen konular ile ilgili bilgilendirilmek isterseniz bağlı bulunduğunuz İŞKUR hizmet merkezlerinden bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Saygılarımızla.