Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-014

15 Şubat 2021

MESLEK MENSUPLARI BAKIMINDAN BEYANNAMENİN ERTELENMESİ

Covid 19 salgınından dolayı karantinaya alınma veya yatarak tedavi görme sebebiyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının Kuruma yasal süresi içinde verilememesi nedeniyle işverenlerin mağdur olması ve mücbir sebep kapsamında ertelenme taleplerine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 11.02.2021 tarihli ve 2021/3 sayılı Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi hakkında Genelge yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik mevzuatı açısından, 2021/3 sayılı Genelgeye göre Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin(Meslek Mensubu) aşağıda sayılan hallerde bildirilmesi zorunlu olan Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenmesi yapılabilecektir.

Kurum tarafından;

  • Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi,
  • Diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi,
  • Tutukluluk veya gözaltına alınma, mücbir sebep olarak tanımlanmıştır.

Vergi mevzuatı açısından erteleme yapılmış ise, Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenebilmesi için;

  1. Meslek mensubunun maruz kaldığı mücbir sebep halleri nedeniyle (bu genelgede belirtilenlerle sınırlı olmak üzere) Vergi Usul Kanunu uyarınca muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi kısmının ertelendiğinin belgelenmesi,
  2. Meslek mensubunun Covid-19 kapsamında ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alındığının veya yatarak tedavi gördüğünün ya da diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi gördüğünün ispatlanması, tutukluluk, gözaltına alınma nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olmasına sebep olan durumun belgelenmesi,
  3. Meslek mensubu ile işveren arasında imzalanmış olan Elektronik Beyanname  Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin ibraz edilmesi ve yazılı talepte bulunulması işverenlerce yerine getirilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinde işverenler yönünden mücbir sebep hallerinin belirlenmesinde ticari ve ekonomik kayıp durumu gözetilirken, meslek mensupları açısından yayımlanan genelgede belirlenen mücbir sebep halleri sadece beyannamenin verilmesine engel olan durumlara bağlı olarak sınırlı tutulmuştur.

Meslek mensubunun karantinaya alınması halinde, Beyannamenin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenme süresi sadece meslek mensubunun maruz kaldığı mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken beyannameler için geçerli olup, mücbir sebebin devamı halinde takip eden aylar için erteleme söz konusu olmayacaktır. Mücbir sebebin devamı halinde ise işverenler tarafından “muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin” SGK Bildirimleri” kısmının yasal süresinde verilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Meslek mensubunun veya birinci dereceden yakınının vefatı halinde, Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesine ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal süresinin son gününü takip eden günden itibaren 7 nci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve tahakkuk edecek sigorta primlerinin de bu süre içinde ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Beyanname bitimine 7 günden fazla süre kalmış ise erteleme kapsamında olmayacaktır.

Son olarak, Genelgenin yayım tarihinden önce yapılmış olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenmesine ilişkin talepler, mezkur genelgedeki şartları taşıması ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının mücbir sebebin olduğu ayda verilmesi gereken beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna kadar (vefat halinde 7 nci günün sonuna kadar) verilmiş ve tahakkuk eden primlerin ödenmiş olması halinde, yükümlülüklerin süresinde yerine getirildiği kabul edilerek işlem yapılacağı açıklanmıştır.

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.