Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-013

09 Şubat 2021

BAHŞİŞ” ADI ALTINDA YAPILAN ÖDEMELERİN ÜCRET MAHİYETİNDE OLDUĞU FAZLA MESAİ ALACAĞININ HESAP YÖNTEMİ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından 2016/21737 E, 2020/11207 K, 08.10.2020 tarihli verilen kararda bahşiş usulü çalışan işçiler için emsal niteliğinde karar verilmiştir.

İş mahkemesinde görülen alacak davasında işçi, haklarının ödenmediğinden haklı fesih yaptığını ileri sürerek; kıdem tazminatı, fazla mesai, genel tatil, ücret ve hafta tatili alacaklarının tahsilini talep etmiştir. İşveren ise; işçinin istifa ettiğini, ödenmeyen işçilik alacağı bulunmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak hafta tatili talebinin reddine, sair taleplerin kısmen kabulüne karar verilmiştir. İş mahkemesi tarafından verilen karar üzerine taraflar hizmet süresi, ücret, fazla mesai alacağı ve genel tatil ve ücret alacaklarına yürütülecek faizin hangi süreden itibaren başlayacağının uyuşmazlığı gerekçe gösterilerek taraflarca temyiz edilmiştir.