Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-010

02 Şubat 2021

*Dr. Halit BAŞBUĞA

PERSONEL MALİYETLERİNDE TASARRUF SAĞLAMA YÖNTEMLERİ -2-

 2021 YILI SGK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

ÖZET

Bu çalışmada, Sosyal Güvenlik Kurumunun aktif işgücü politikaları kapsamında istihdamı korumak ve arttırmak amacıyla İşverenler için devam eden, revize edilen ve yeni getirilen teşvik paketleri incelenecektir.

Günümüz ülke ekonomisi içinde tüm sektörler için giderlerin minimum seviyeye düşürülmesi, karlılığın arttırılması ve özellikle gelir kaybının yaşandığı sektörlerde, gelirlerde yaşanan düşüşün gider kalemlerinin azaltılması yolu ile dengelenmesi zaruret haline gelmiştir. İşverenlerin aylık olarak yaptığı sigorta işçi prim ödemeleri için mevcut çalışanları ve yeni alacakları personeller için uygun SGK teşviklerinden azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmesi bu noktada büyük önem arz etmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal Güvenlik Kurumu, İstihdam, İstihdam Teşvikleri, Prim

GİRİŞ

Gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen ekonomik krizler işsizliğin artmasına yol açmakta iken, işsizlik oranlarındaki artışlar da ülke ekonomileri için aktif işgücü politikalarının hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. İstihdam teşvikleri aktif işgücü piyasasında çok önemli bir yer teşkil etmekte olup, ekonomik daralma dönemlerinde işverenlere sağlanan sigorta prim indirimleri işverenlere mali açıdan rahat bir nefes aldırmaktadır.

Aktif işgücü piyasa programları, mevcut istihdamın korunarak daha fazla istihdam oluşturulması açısından işverenlere maddi yardımlar yapılmasını kapsar. Çalışanlar ve iş arayanlar açısından ise; işsizlik süresinin kısalması, işçiler arasındaki ekonomik eşitsizliğin azaltılması, mesleki eğitimler ile uzmanlık kazanılması gibi katkılar sunar.

Bu bağlamda günümüz ekonomik durumu içinde 2020 yılında başlayan ve yeni yılda da devam eden pandeminin öngörülemeyen gidişatı, döviz fiyatlarındaki istikrarsızlık, dünya üzerindeki genel durgunluk gibi ekonomik etkiler göz önüne alındığında; İŞKUR tarafından işsizleri işgücü piyasasına kazandırmak için düzenlenen çeşitli programların yanısıra Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden çalışma hayatında olanlar ve iş arayanlar için aktif işgücü politikaları kapsamında yeni istihdam teşvikleri oluşturulmuş ve süresi biten teşvikler revize edilmiştir.

Çalışmamızda ülkemizde 2021/Ocak ayından itibaren yeni uygulanacak olan ve SGK tarafından revize edilen istihdam teşviklerinin tanımı, işverenler ve işçiler açısından yararlanma şartları ile teşvikten yararlanabilen personellerin tanımlamaları hususu ele alınacaktır.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.