Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-005

07 Ocak 2021

01.01.2021 – 30.06.2021 DÖNEMİNDE GEÇERLİ VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

Bilindiği üzere, GVK’nın 25/4 üncü maddesi hükmü uyarınca, hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 375 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesi ile değiştirilen 202 nci maddesinde çocuk için yapılabilecek yardımın çocuklardan her biri için 50 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödeneceği, ancak ikiden fazla çocuk için yardım ödeneği verilmeyeceği, eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için verilen yardım ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca yardım ödenmeyeceği, daha düşük ise yalnız aradaki farkın verileceği hükme bağlanmış bulunmaktaydı. Söz konusu maddede belirtilen, ikiden fazla çocuk için yardım ödenmeyeceğine ilişkin hüküm 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. İlgili değişiklik sonucunda, iki çocuk sınırlaması olmaksızın tüm çocuklar için vergiden müstesna çocuk zammı verilebilecektir.

Halihazırda 2003/5884 sayılı BKK (R.G. 15.7.2003 – 25169) ile belirlenmiş olan 250 gösterge rakamı geçerliliğini korumaktadır

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.