Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-003

05 Ocak 2021

TÜRKİYE İSVİÇRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ GENELGESİ

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasında 01 Mayıs 1969 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Ek Nihai Protokolü 19/10/1971 tarihli ve 13991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 02/09/1971 tarihli Kararı uyarınca 01/01/1969 tarihinden geçerli olmak üzere 01/01/1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tadil edilen Sözleşme 01/04/1981 tarihli ve 17210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/06/1981 tarihinde halen uygulanmakta olan son şeklini almıştır.

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma ise, söz konusu İdari Anlaşmanın 39 uncu maddesi gereğince 18/10/1971 tarihli ve 13990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 13/09/1971 tarihli kararına göre Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne ilişkin detayları içeren 29.12.2020 tarihli ve 17001279 sayılı 2020/53 sayılı Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Genelgesi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Genelgeye göre;

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 (beş) kısımdan oluşmaktadır. Bölümlerin kapsamına ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

  • Birinci kısımda; Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı belirlenmiş, Akit Taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceği,
  • İkinci kısımda; çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası ulaştırma personeli ve diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin istisnaları,
  • Üç bölümden oluşan üçüncü kısmının;İlk bölümünde, İsviçre mevzuatının uygulanması, Türk mevzuatının uygulanması, akit ülke mevzuatlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası yardımlarından yararlanmak için iki akit ülke çalışmalarının birleştirilebileceği, tam veya sözleşme aylığı bağlanma şekillerine ilişkin hükümlerle bir (1) yıldan az çalışmaların nasıl değerlendirileceği ve İsviçre’den prim transferinin şartları,İkinci bölümde, iş kazası ve meslek hastalığı (İKMH) durumunda nakdi yardımların bağlanması, sağlık yardımları, meslek hastalığının ağırlaşmasına ilişkin düzenlemeler,Üçüncü bölümde, İsviçre mevzuatına göre aile yardımlarından faydalananlar,
  • Dördüncü kısımda; Sözleşmenin uygulanması için İdari Anlaşma yapılmasına, uygulamada ve sorunların çözümünde Akit Tarafların birbiri ile yardımlaşmasına, bu yardımların ücretsiz yapılmasına, kontrol muayenelerinin yapılmasına, yazışmalarda resmi dillerin kullanılmasına, Sözleşme uygulamalarındaki belgelerin harç ve tasdik bedellerinden muaf tutulmasına, bir Akit Tarafa yapılan başvuruların diğer Akit Tarafta da yapılmış gibi kabul edilmesine, ödemelerde kullanılacak para birimine ve anlaşmazlıkların çözülmesine ilişkin hükümler,
  • Beşinci Kısımda; Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler.

Söz konusu Sözleşmeye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.