Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-111

28 Temmuz 2020

2019/16 SAYILI GENELGEDE TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLARA İLİŞKİN GENEL YAZI YAYIMLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019/16 sayılı genelgede tereddüt edilen hususlara ilişkin 20/07/2020 tarih ve E.8577900 sayılı genel yazı yayımlanmıştır.

Anılan Genel Yazı ile 1/8/2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelgede yer alan bazı hususlar ile yurt dışı borçlanmasının gerçekleştirilmesi ve borçlanılan sürelere istinaden aylık bağlanması hususlarında tereddüt yaşanması sebebiyle Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tereddütlü hususlarla ilgili yapılacak iş ve işlemler ile ilgili yapılan açıklamada;

  • 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılan müracaatlarda, yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ekinde borçlanmaya esas belge ibraz etmeyenlerden dosyalarında bu tarihten önce Kuruma ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgeleri bulunanların borçlanma talepleri reddedilmeksizin söz konusu belgeler esas alınarak borçlanma işlemleri sonuçlandırılacaktır.