Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-162

20 Kasım 2020

5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI GENELGESİ YAYIMLANDI.

7256 sayılı Torba Kanun 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve anılan Kanunun 34 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 83 üncü madde eklenmişti.

Söz konusu Geçici 83 üncü maddeye ilişkin Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020/46 sayılı 5510 Sayılı Kanunun 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması Hakkında 18/11/2020 Tarihli 2020/46 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genelgede Anılan İhya Kapsamındaki Sigortalılar İçin;

31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması kaydıyla;

  • Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,
  • Tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,
  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),