Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-182

30 Aralık 2020

FESİH YASAĞI VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 17/03/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 17/01/2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.

Anılan Karar ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları, 17/03/2021 tarihine kadar devam edecektir. Bu durumda;

Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi,  ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Ayrıca işveren işçiyi tamamen veya kısmen pandemi ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.