Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-173

03 Aralık 2020

17103/27103 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ UZATILDI

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3248 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 19 uncu madde kapsamında uygulanan 17103/27103 İlave İstihdam Teşviki 31/12/2020 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca söz konusu teşvik kapsamında bildirilen sigortalılar için 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 21 inci madde kapsamında uygulanan vergi terkini de 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi ile düzenlenen 17103/27103 İlave İstihdam Teşviki destek tutarı hesaplaması işyerinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine göre değişmektedir. İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde, sigortalının ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler için işverene prim desteği sağlanmaktadır.