Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-149

17 Ekim 2020

26- DİSİPLİN KURULU KARARI İLE FESİH İŞTEN AYRILIŞ KODU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 19/06/2020 tarihli E. 726869 sayı ile yayınlanan 2020/21 sayılı Genelge ile işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” kodunun “26- Devamsızlık nedeni ile fesih” olarak değiştirildiği belirtilmişti. Mezkûr Genelgenin duyurulduğu tarihten sonraki süreçte devamsızlık yapan ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-g maddesi kapsamında iş akdi sonlandırılan sigortalılar için işten ayrılış kodu “26” olarak seçilmeye başlanmıştır.

Bu kez, söz konusu Kurum tarafından 07/10/2020 tarih ve 11955333 sayıyla yayınlanan 2020/41 sayılı Genelge ile işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26- Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu tekrar "26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” olarak değiştirilmiştir. Kısaca 2020/21 sayılı Genelge ile yapılan kod değişikliği 2020/41 sayılı Genelge ile iptal edilmiş ve 26 işten ayrılış kodu eski haline dönüştürülmüştür.