Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-147

28 Eylül 2020

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ GİRİŞLERİ DÜZELTİLDİ

2020/146 sayılı Nakdi Ücret Desteği Girişinde Karşılaşılan Hatalar sirkülerimizde 07252 sayılı teşvik kapsamına giren sigortalılara ilişkin yapılacak nakdi ücret desteği başvurularında işverenlerin yaşadığı sorunlar duyurulmuştu.

SGK tarafından beklenen düzenleme tamamlanmış olup, Covid-19 Ücretsiz İzin İşlemleri menüsünde “Sigortalı için 7252 sayılı Kanun kapsamında teşvik tanımlaması yapılmıştır. NÜD başvurusunda bulunulabilmesi için 4447/geçici 26.madde teşvik tanımlamasını siliniz.” hatası giderilmiştir.

Yapılan düzenleme ile, nakdi ücret desteğinden yararlanılmayan ay için 07252 teşvikinden tanımlaması yapılarak ilgili teşvikten yararlanmaya hak kazanılan sigortalılar için, İşveren Sistemi Kullanıcı Ekranından Eylül ayı ve takip eden aylar için ücretsiz izin girişleri yapılabilir durumdadır.

Nakdi ücret desteği girişleri yapılırken işverenler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de nakdi ücret desteği girişi yapılan sigortalı için, ücret desteği girişi yapılan dönemde muhtasar prim hizmet belgesinde 07252 teşvikinden yararlanılamayacağı unutulmamalıdır.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Hakkında 27.08.2020 Tarihli ve 2020/35 Sayılı Genelge’nin 7nci maddesinin 9ncu bendinde “Teşvik uygulamasından yararlanılan dönemde aynı sigortalı için kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği ödenmez.” ibaresi sebebiyle aynı ay içerisinde hem 07252 teşviki hem de nakdi ücret desteğinden faydalanılamamaktadır.

Saygılarımızla.